Paus i programverksamheten

På grund av Covid-19 har vi pausat all programverksahet.